Zapalenie pochewki A1 palca

ogrod na naszej posesji


Zapalenie pochewki A1 palca, (zwężające zapalenie pochewki palca, palec trzaskający, palec zatrzaskujący) jest procesem chorobowym powodującym ograniczenie ruchomości palca lub czasem sąsiednich palców ręki, nierzadko ze znacznym bólem, aczkolwiek może przebiegać bezboleśnie. Charakterystyczne jest zgięcie palca i problem z jego wyprostowaniem, które następuje z wyczuwalnym i czasem słyszalnym trzaskiem, aczkolwiek czasem już zgięcie jest bolesne i ograniczone. W badaniu ręki wyczuwa się bolesne zgrubienie w rzucie pochewki A1. Najczęściej choroba dotyczy palców I i III, rzadziej innych, najczęściej pojedynczego palca, rzadziej dwóch sąsiednich.  Ma tendencję do występowania na palcach obu rąk, aczkolwiek nie zawsze jednoczasowo. Zauważa się częstsze występowanie choroby u pacjentów po leczeniu operacyjnym zespołu kanału nadgarstka. Poza dyskomfortem może prowadzić do pogorszenia sprawności ręki.
Rozpoznanie stawia się na podstawie dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta i badania ręki i palca. Stwierdzenie charakterystycznego zatrzaskiwania palca nie pozostawia wątpliwości. W przypadkach wątpliwych może być pomocne badanie USG.


Leczenie:
Można próbować leczyć iniekcjami sterydowymi, aczkolwiek, choroba ma tendencję do nawrotu i tego typu leczenie nie gwarantuje wyleczenia, a niesie poważne zagrożenie jakim jest uszkodzenie ścięgien zginaczy palca przy nieumiejętnym podaniu.
Jedynym leczeniem gwarantującym wyleczenie jest leczenie operacyjne.
Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i krótkotrwałym niedokrwieniu kończyny. Cięcie skórne schowane jest w poprzecznej bruździe na śródręczu. Po zabiegu zakłada się drenik i miękki opatrunek. Podczas pierwszej wizyty kontrolnej następnego dnia zmienia się opatrunek i usuwa drenik, zdjęcie szwów ma miejsce przy kolejnej wizycie około 8-10 doby.
Wyniki operacji są dobre, a blizna pooperacyjna po okresie dojrzewania jest praktycznie niewidoczna.


Wymagania dotyczące zabiegu:
Ogólnie dobry stan zdrowia, wyrównane i prawidłowo leczone choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa itd.)
Zakaz przyjmowania preparatów kwasu acetylosalicylowego (aspiryna, polopiryna, acard, polocard) lub preparatów przeciwpłytkowych (plavix).  W przypadku przyjmowania powyższych wskazane jest skonsultowanie z lekarzem internistą czy możliwe jest odstawienie w/w preparatów na 7 dni przed zabiegiem, czy też odstawienie i w zamian przyjmowanie heparyn drobnocząsteczkowych (clexane, fraxiparine itd.). W przypadku stosowania leków z grupy acenokumarolu (wpływających na INR) wskazane jest odstawienie na co najmniej 5 dni przed zabiegiem i przejście na heparyny drobnocząsteczkowe po uprzedniej konsultacji z lekarzem internistą i ustaleniu dawki.
Badania biochemiczne: morfologia z płytkami krwi, czasy i wskaźniki APTT i protrombinowy, badanie ogólne moczu, grupa krwi, chyba że ogólny stan zdrowia wskazuje na potrzebę wykonania innych.
W przypadku zabiegów wykonywanych we wczesnych godzinach popołudniowych dopuszczalne jest śniadanie, a potem powstrzymanie się od jedzenia i picia.