Przeszczep tkanki tłuszczowej

Kobieta po plastyce podbrodka

 

Własna tkanka tłuszczowa pacjenta uważana jest za najlepszy wypełniacz, gdyż jest bezpieczna, w miarę trwała i prosta w zastosowaniu. Ponadto własna tkanka posiada następujące korzystne cechy: jest kompatybilna biologicznie, nie posiada cech antygenu, nie wywołuje stanu zapalnego, nie jest toksyczna, jest stabilna po podaniu, nie przemieszcza się z miejsca podania, jest w miarę trwała i jednocześnie wchłanialna, i co ważne wygląda naturalnie.
Tkanka do przeszczepu pobierana jest na zasadzie odsysania tłuszczu z okolicy, gdzie jest jej nadmiar i po odpowiednim przygotowaniu wstrzykiwana w nowe miejsca. W założeniu jest to przeszczep żywych komórek, a nawet fragmentów tkanki tłuszczowej. Tkankę pozbawia się unaczynienia w miejscu dawczym, przenosi się ją w miejsce biorcze, gdzie na nowo unaczynnia się. Chociaż nie wszystkie przeszczepione komórki przetrwają długoterminowo w formie żywej, nadal są one użyteczne. Wykorzystują je tkanki danej okolicy ciała, dzięki czemu skóra staje się tam dobrze odżywiona, gładka i lśniąca.

Przeszczep tkanki tłuszczowej posiada cechy zabiegu z efektem przemijającym i trwałym. Przemijający efekt poprawienia jakości skóry jest wynikiem wchłaniania się części tkanki tłuszczowej. Trwały efekt jest wynikiem wgojenia się części komórek tłuszczowych. W celu uzyskania długoterminowego wyniku, zabieg należy powtórzyć trzykrotnie w odstępach 6-12 miesięcy. Za każdym razem część przeszczepu wgaja się na trwałe. Po trzecim razie wystarczy zabieg powtarzać co kilka lat. U pacjentów, którzy powtarzają przeszczep tkanki tłuszczowej na twarzy, obserwuje się bardzo dobre długotrwałe wyniki pod względem pożądanej formy i poprawy jakości skóry.
Zabieg przeszczepu tkanki tłuszczowej posiada bardzo wiele zalet, ale ma też swoje wady. Pomimo małej inwazyjności, braku blizn (tłuszcz podaje się przez nakłucia) i niewielkiego ryzyka infekcji, jest to zabieg operacyjny. Wymaga on sali zabiegowej, czasami krótkotrwałego znieczulenia ogólnego (narkozy) oraz wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Po zabiegu zawsze dochodzi do obrzęku i zasinień, gdyż tkankę tłuszczową wstrzykuje się w miejsce korygowane dość grubą igłą (by nie uszkodzić komórek). Przeciętny okres rekonwalescencji wynosi od 7 do 14 dni. W wyjątkowych przypadkach trwa nawet dłużej niż 2 tygodnie. W celu skrócenia okresu rekonwalescencji zaleca się zimne okłady w miejscu podania tkanki tłuszczowej przez pierwsze 2-3 dni. Zimne okłady ograniczają narastanie obrzęku. Na powieki zalecane są okłady z esencji herbaty lub rumianku. Hipertoniczny roztwór herbaty ściąga wodę z tkanek i zmniejsza obrzęk. Zalecane jest ograniczenie w pierwszych dobach po zabiegu spożywania ostrych i gorących potraw, które mogą powodować przekrwienie twarzy i narastanie zasinień. Warto też spać na wznak z lekko uniesioną głową w celu grawitacyjnego ograniczania obrzęku. Płyn spływa z miejsc położonych wyżej do miejsc niżej położonych. Na usta powiększone przeszczepem tłuszczu warto stosować pomadkę z witaminą E. Ogranicza to wysychanie czerwieni wargowej. Na zasinienia i obrzęk można też stosować maści z arniką.