Korekcja nosa

Mid_dafe8b9b022760b6ca6d19f5e7f0ff20


Korekta nosa jest to jeden z najtrudniejszych zabiegów z zakresu estetycznej chirurgii plastycznej. Wynika to zapewne z ogromnej różnorodności przypadków budowy i zniekształceń nosa z jakimi musi się zmierzyć chirurg plastyczny na sali operacyjnej. W celu prawidłowego wykonania tego zabiegu, operator musi się zatem wykazać nie tylko perfekcyjną precyzyjnością i opanowaniem, ale przede wszystkim ogromnym doświadczeniem w wykonywaniu tego rodzaju zabiegów. W przypadku tego zabiegu, sztampowość i powtarzalność przypadków jest rzadka. Często bywa tak, że to właśnie wyłącznie doświadczenie chirurga plastycznego nabyte dzięki wykonaniu setek tego rodzaju operacji pozwala dokonywać na sali operacyjnej trafnych decyzji, które rzutują ostatecznie na wykonaniu prawidłowej korekty. Na dzień dzisiejszy  są to operacje wykonywane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, którzy również pragną spełniać swoje marzenia, pragnienia, czy też leczyć kompleksy.  Do kliniki chirurgii plastycznej zgłaszają się zarówno osoby, które w przeszłości przeżyły uraz i operacja  jest dla nich jedynym sposobem na przywrócenie poprzedniego kształtu nosa, jak również osoby podejmujące tą decyzję z niezadowolenia z jego naturalnego kształtu, gdyż jest on np. zbyt duży, krzywy, szeroki, zadarty itp.

 

 

Operacja nosa - cele

W zależności od konkretnych przypadków, możemy mówić o korekcie kostnej, chrzęstnej lub totalnej. Jej przeprowadzenie ma na celu zmianę kształtu nosa w postaci jego zmniejszenia, zwężenia, wyprostowania, usunięcia garbu, podniesienia końcówki, wymodelowania koniuszka, zmiany kąta pomiędzy nim,  a górną wargą.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu operacji, wskazane jest aby zabieg był wykonywany tzw. metodą otwartą. Operator posiada wówczas większe możliwości w zakresie kontroli nad przebiegiem zabiegu. Prawie wszystkie operacje tego typu wykonuje się poprzez cięcia wewnątrz nozdrzy. Pozwalają one chirurgowi na swobodne manipulowanie zarówno chrzestnymi, jak i kostnymi elementami „rusztowania" nosa. W określonych przypadkach, w celu nadania właściwego kształtu, może być konieczne wykonanie tzw. "przeszczepu" tj.  wstawienie najczęściej własnej chrząstki pacjenta, pochodzącej z przegrody, lub też z ucha. Bywają rownież przypadki, które wystepują jednak bardzo rzadko, gdzie najlepszym sposobem na wyprostowanie nosa, jest między innymi wykorzystanie przeszczepu pochodzącego z powięzi mięśnia skroniowego. Likwidację niewielkiego garbu uzyskuje się najczęściej przy pomocy specjalnego pilniczka. Korekcja nosa polegająca na jego zwężeniu lub wyprostowaniu uzyskana jest dzięki specjalistycznemu złamaniu kości (osteotomia) i właściwemu „ciaśniejszemu" złożeniu części kostnych. Poprawa koniuszka natomiast, może być uzyskana dzięki usunięciu, dodaniu lub zmianie ułożenia niektórych fragmentów chrząstek. Zmiana kąta pomiędzy wargą górną a nosem  możliwa jest dzięki odpowiedniemu podwyższeniu lub obniżeniu przegrody. Zwężenie nozdrzy można uzyskać ppoprzez wycięcie z nich niewielkich klinów skóry.

 

Informacje ogólne o zabiegu i rehabilitacji

Operacja nosa odbywa się w trakcie jednego zabiegu. W zależności od konkretnych przypadków zabieg trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin. Po zabiegu zakłada się opatrunek termoplastyczny, a we wnętrzu nosa upycha się specjalne opatrunki (setony) unieruchamiające przegrodę. Niewielki ból po zabiegu z łatwością można opanować za pomocą ogólnie dostępnych środków przeciwbólowych. opatrunek termoplastyczny zdejmuje się po 7-10 dniach. Występujące często zasinienia i obrzęki wokół powiek cofają się stopniowo w ciągu pierwszego tygodnia, a po upływie dalszych 2-3 dni znikają całkowicie. Obrzęk nosa ustępuje nieco wolniej i utrzymuje się w zależności od konkretnego przypadku. Należy wiedzieć również, że podczas takiej operacji nie usuwa sie ewentualnego nadmiaru skóry. Tak więc w przypadku dużej korekty, należy odczekać kilka miesięcy na obkurczenie się skóry. 

Poprawa wyglądu nosa jest tym wyraźniejsza, im większe było jego zniekształcenie przed operacją. Jak wynika z doświadczeń pacjentów, sama zmiana kształtu najczęściej nie jest zauważalna przez większą część otoczenia, lecz zwraca się uwagę na subtelniejszy i ładniejszy wygląd twarzy.

 

 

Znieczulenie                                                                                                                                       

Ogólne

 

Pobyt w klinice                                                                                                                                   

1-2 doby

 

Badania jakie należy wykonać przed zabiegiem                                                                                  

- grupa krwi
- morfologia z rozmazem, OB
- mocz, badanie ogólne
- koagulogram (APTT, wsk. Quicka, INR)
- glikemia na czczo
- elektrolity (K, Na)
- jonogram, mocznik, kreatynina
- antygen HBS, HIV, HCV
- EKG z opisem

 

 

Zdjęcia przed i po                                                                                                                               

 

Korekta nosa - galeria zdjęć przed i po