Odtworzenie błony dziewiczej / hymenoplastyka

Kobieta po plastyce podbrodka


Ku zdziwieniu wielu osób odtworzenie błony dziewiczej (hymenoplastyka), jest to stosunkowo prosty i szybki zabieg kosmetoginekologiczny. W zdecydowanej większości jest on wykonywany w znieczuleniu miejscowym, co skutkuje tym, że pacjentka bardzo szybko dochodzi do siebie i niedługo po zabiegu może opuścić klinikę. Nową błonę dziewiczą uzyskuje się ze śluzówki jednej ze ścianek pochwy, którą następnie przy pomocy rozpuszczalnych szwów łączy się z pozostałymi ściankami. W związku z powyższym należy pamiętać, że z ewentualnym współżyciem należy wstrzymać się przez okres kilku tygodni, do całkowitgo rozpuszczenia się szwów.

 

Znieczulenie                                                                                                                                        

Miejscowe

 

Pobyt w klinice                                                                                                                                    

Pacjent może opuścić klinikę bezpośrednio po zabiegu.

 

Badania jakie należy wykonać przed zabiegiem                                                                                   

- morfologia z rozmazem, OB
- koagulogram (APTT, wsk. Quicka, INR)