Przykurcz Dupuytrena

ogrod na naszej posesji


Choroba Dupuytrena, przykurcz Dupuytrena, czyli przykurcz palców jest patologią rozcięgna dłoniowego (nie ściegien) prowadzącą do jego przerostu i powstania patologicznych pasm prowadzących do przykurczu palca lub palców. Może dotyczyć również rozcięgna podeszwowego na stopie lub zgrubienia osłonek penisa. Poza wyczuwalnymi po dłoniowej stronie zgrubieniami podskórnymi na śródręczu i pasmami do palców powodującymi przykurcze, mogą występować satelitarne zgrubienia na grzbietowej powierzchni stawów palców. Może występować rodzinnie, dotyczyć obu kończyn, a jej przebieg i szybkość jest zmienna. Choroba jest niebolesna, a wobec charakterystycznego obrazu jej rozpoznanie nie nastręcza problemów.
Jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne. Dopóki nie dojdzie do przykurczu palca/ów wskazanie do operacji jest względne.
W zależności od stopnia zaawansowania choroby zabieg przeprowadza się w znieczuleniu przewodowym, przewodowym przedłużonym lub nawet ogólnym i niedokrwieniu kończyny.
Są różne sposoby prowadzenia cięć skórnych i plastyk płatowych mających na celu odprowadzenie przykurczu i zapobieżenie powstaniu przykurczających blizn. Zakłada się drenik i poza miękkim opatrunkiem unieruchamia się rękę w longecie gipsowej na czas gojenia. Kontrolna wizyta, zmiana opatrunku i najczęściej usunięcie dreniku ma miejsce następnego dnia, a kolejna wizyta, usunięcie szwów i unieruchomienia ma miejsce około 10-14 dnia.

Wymagania dotyczące zabiegu:
Ogólnie dobry stan zdrowia, wyrównane i prawidłowo leczone choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa itd.)
Zakaz przyjmowania preparatów kwasu acetylosalicylowego (aspiryna, polopiryna, acard, polocard) lub preparatów przeciwpłytkowych (plavix).  W przypadku przyjmowania powyższych wskazane jest skonsultowanie z lekarzem internistą czy możliwe jest odstawienie w/w preparatów na 7 dni przed zabiegiem, czy też odstawienie i w zamian przyjmowanie heparyn drobnocząsteczkowych (clexane, fraxiparine itd.). W przypadku stosowania leków z grupy acenokumarolu (wpływających na INR) wskazane jest odstawienie na co najmniej 5 dni przed zabiegiem i przejście na heparyny drobnocząsteczkowe po uprzedniej konsultacji z lekarzem internistą i ustaleniu dawki.
Badania biochemiczne: morfologia z płytkami krwi, czasy i wskaźniki APTT i protrombinowy, badanie ogólne moczu, grupa krwi, chyba że ogólny stan zdrowia i rodzaj znieczulenia wskazuje na potrzebę wykonania innych.
W przypadku zabiegów wykonywanych we wczesnych godzinach popołudniowych dopuszczalne jest śniadanie, a potem powstrzymanie się od jedzenia i picia.