Choroba de Quervaina

ogrod na naszej posesji

 

Choroba de Quervaina jest procesem zapalnym dotyczącym pochewki i przedziału prostowników ręki, powodującym ból w rzucie pochewki i na grzbiecie kciuka, nasilający  się przy zgięciu kciuka (objaw Finkelsteina wykorzystywany w rozpoznaniu). Poza bólem prowadzi do pogorszenia sprawności ręki. Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych dolegliwościach zgłaszanych przez pacjenta, stwierdzeniu w/w objawu i wyczuwalnej bolesności i zgrubienia w rzucie pochewki. W przypadkach niejednoznacznych może być wskazane wykonanie badania USG.
Leczeniem gwarantującym wyleczenie jest leczenie operacyjne.
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym w krótkotrwałym niedokrwieniu kończyny. Z małego poprzecznego cięcia ukrytego w bruździe po promieniowej stronie nadgarstka podłużnie przecina się pochewkę, uwalniając i rewidując znajdujące się w niej dwa ścięgna, sprawdzając czy wewnątrz nie ma przewężeń, a w przypadku ich stwierdzenia je również się przecina. Zakłada się drenik i miękki opatrunek. Podczas pierwszej wizyty kontrolnej następnego dnia usuwa się drenik, zdjęcie szwów ma miejsce przy kolejnej wizycie około 8-10 doby.
Wyniki operacji są dobre, a blizna pooperacyjna po okresie dojrzewania praktycznie niewidoczna.

Wymagania dotyczące zabiegu:
Ogólnie dobry stan zdrowia, wyrównane i prawidłowo leczone choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa itd.)
Zakaz przyjmowania preparatów kwasu acetylosalicylowego (aspiryna, polopiryna, acard, polocard) lub preparatów przeciwpłytkowych (plavix).  W przypadku przyjmowania powyższych wskazane jest skonsultowanie z lekarzem internistą czy możliwe jest odstawienie w/w preparatów na 7 dni przed zabiegiem, czy też odstawienie i w zamian przyjmowanie heparyn drobnocząsteczkowych (clexane, fraxiparine itd.). W przypadku stosowania leków z grupy acenokumarolu (wpływających na INR) wskazane jest odstawienie na co najmniej 5 dni przed zabiegiem i przejście na heparyny drobnocząsteczkowe po uprzedniej konsultacji z lekarzem internistą i ustaleniu dawki.
Badania biochemiczne: morfologia z płytkami krwi, czasy i wskaźniki APTT i protrombinowy, badanie ogólne moczu, grupa krwi, chyba że ogólny stan zdrowia wskazuje na potrzebę wykonania innych.
W przypadku zabiegów wykonywanych we wczesnych godzinach popołudniowych dopuszczalne jest śniadanie, a potem powstrzymanie się od jedzenia i picia.